Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Portidžas mācībsistēma ir agrīnās izglītošanas un audzināšanas pakalpojums dzīvesvietā bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem). Pakalpojumu ir tiesības saņemt bērnam ar dauna sindromu, autismu vai smagu garīgu atpalicību no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērns ar invaliditāti un viņa vecāki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja bērns ir sasniedzis 8 gadu vecumu vai bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) rakstveidā lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.
Normatīvie akti
Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 2; 2010.03.11.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.05.20.