Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu
Izvēlētā organizācija: LR LM VESELĪBAS UN DARBSPĒJU EKSPERTĪZES ĀRSTU VALSTS KOMISIJA
Īss apraksts:
Šis pakalpojums dod iespēju personām, kuras tiek nosūtītas uz invaliditātes vai prognozējamās invaliditātes ekspertīzi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), iesniegt iesniegumu VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kurai ģimenes ārsts izsniedzis "Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju" (veidlapa 088/u).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:
- Aizpildīts ģimenes/ārstējošā ārsta Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (veidlapa 088/u);
- Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase / identifikācijas karte vai bērna dzimšanas apliecība.
Vēlams uzrādīt: ambulatoro karti, konsultantu slēdzienus, medicīnisko izmeklējumu datus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus