Atļaujas saņemšana zivju sugu pārvietošanai un jaunu sugu ieviešanai vai pavairošanai Latvijas Republikas ūdeņos
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Šādu Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju nepieciešams saņemt, lai pārvietotu zivju sugas vai ieviestu jaunas zivju sugas Latvijas Republikas ūdeņos, tostarp svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanai akvakultūrā atklātās audzēšanas platībās, saskaņā ar Padomes 2007. gada 11. jūnija Regulu (EK) Nr.708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Viena mēneša laikā, iesniedzot iesniegumu Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoram.
Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)  https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Dabas aizsardzības pārvalde
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: +371 67509545
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.06.05.