Uzņēmumu reģistrā pieteikto izmaiņu ziņotājs
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Īss apraksts:
Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē – https://info.ur.gov.lv – ir iespēja pieteikties paziņojumu saņemšanai e-pastā par reģistrēta tiesību subjekta pieteiktu un veiktu izmaiņu reģistrāciju.
Saņemt informāciju var par subjektiem no šādiem reģistriem: Komercreģistrs; Uzņēmumu reģistrs; Biedrību un nodibinājumu reģistrs; Politisko partiju reģistrs; Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs; Masu informācijas līdzekļu reģistrs; Pārstāvniecību reģistrs; Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs; Šķīrējtiesu reģistrs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pakalpojums tiek sniegts trīs gadus no pakalpojuma pieprasīšanas brīža. Lai pēc minētā triju gadu perioda turpinātu saņemt paziņojumu, personai atkārtoti jāpiesakās pakalpojumam
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietne
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1