Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, grozījumu izdarīšana vai svītrošana no reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā jāreģistrējas personām, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu un vēlas sertificēt sēklas; nodarbojas ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu; tirgo Latvijā sēklas sēklaudzēšanai; ieved sēklas kopējā Eiropas Savienības tirgū.

Valsts augu aizsardzības dienests izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par:
• personas reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā;
vai
• grozījumu izdarīšanu reģistrā (ja saņemts personas iesniegums);
vai
• personas reģistrācijas anulēšanu (ja saņemts personas iesniegums).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma. Ja VAAD mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas nav informējis personu par reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt, uzskatāms, ka persona ir reģistrēta reģistrā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem