Atļaujas izsniegšana vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai (Ventspils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ventspils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauja tiek izsniegta uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.
Komersants Ventspils novada domē iesniedz pieteikumu brīvā formā, kuru parakstījusi un ar zīmogu apstiprinājusi komersanta atbildīgā amatpersona un kurā norādīts:
• komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
• saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, un/vai absolūtā alkohola daudzums;
• ražošanas vieta (adrese).
Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
• komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
• ražošanas vietas īpašuma/lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
• telpu plānu u.c. dokumentus, kas raksturo ražošanas vietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ierodoties klātienē
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus