Plantāciju mežu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Plantāciju meža reģistrēšana, Meža likuma 24.panta gadījumos. Pakalpojumu pieprasa meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona. Par plantāciju mežu var reģistrēt ne vairāk kā 20 gadu vecas mežaudzes, kas dabiski ieaugušas vai ieaudzētas, sējot vai stādot zemē, kura Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā  nav reģistrēta kā mežs un atbilst 02.05.2012. Mk noteikumu Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" prasībām.  Pakalpojuma rezultātā Meža valsts reģistrā meža nogabala   aprakstā tiek reģistrēta pazīme "plantāciju mežs".
Saņēmēji:
Jebkura persona
meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - Mēneša laikā, atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem, par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Mežziņa lēmumu var apstrīdēt virsmežzinim, virsmežziņa - VMD ģenerāldirektoram.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Rīga, 13.janvāra iela 15, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.28.