Jaunaudžu kopšanas pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks iesniedz Valsts meža dienesta mežniecībā pārskatu par jaunaudžu (koku augstums ir no 2 m līdz 10 m) kopšanu.  Valsts meža dienests mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas pārbauda iesniegtās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu, ar kuru mežaudzi atzīst par koptu. Informāciju reģistrē  Meža valsts reģistrā. Ja kalendārā gada laikā meža īpašnieks atkārtoti vienai un tai pašai mežaudzei pieprasa veikt jaunaudžu kopšanas pārbaudi, tad VMD piemēro maksas pakalpojumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktu izcenojumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai to pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā, atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem, par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus   un faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atgādinājums
Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir kopt jaunaudzes. Atkarībā no meža tipa jaunaudzēm 5 vai 10 gadā pēc atjaunošanas ir jāatbilst koptas jaunaudzes prasībām.
Brīdinājums
Jaunaudžu kopšanas prasību neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums.
Normatīvie akti
Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 308; 2012.05.09.)
Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 393; 2016.06.30.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Rīga, 13.janvāra iela 15, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.25.