Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža reproduktīvā materiāla piegādātājs iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu meža reproduktīvā materiāla  sertifikācijai ne vēlāk kā 30 dienas pirms materiāla tirdzniecības uzsākšanas. Iesniegumā norāda sēklu vienības vai materiāla partijas identificējošo informāciju un apjomu konkrētās mērvienībās. Iesniegumu sēklu vienības sertifikācijai piegādātājs iesniedz VMD ne vēlāk kā divus mēnešus pēc sēklu ievākšanas un iztīrīšanas beigām. Valsts meža dienests izvērtē  materiāla atbilstību   normatīvajos aktos  minētajām  kvalitātes prasībām un izsniedz sertifikātu pēc valsts nodevas apmaksas.  
Sertifikāts ir derīgs līdz materiāla partijas tirdzniecības beigām vai brīdim, kad profesionālu darbību dēļ mainās kāda no partiju identificējošām pazīmēm.
   Sertifikāts nav nepieciešams materiālam, kas ražots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no sertificēta materiāla un plānots izmantošanai personiskām vajadzībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kas ražo un tirgo meža reproduktīvo materiālu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Valsts meža dienests 30 dienu laikā pēc   iesnieguma saņemšanas piegādātājam izsniedz sertifikātu  par katru sertificēto sēklu vienību vai materiāla partiju vai paziņo par sertifikāta izsniegšanas atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Hipersaite
Ieteicamā iesnieguma versija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1