Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža reproduktīvā materiāla piegādātājs iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu meža reproduktīvā materiāla  sertifikācijai ne vēlāk kā 30 dienas pirms materiāla tirdzniecības uzsākšanas. Iesniegumā norāda sēklu vienības vai materiāla partijas identificējošo informāciju un apjomu konkrētās mērvienībās. Iesniegumu sēklu vienības sertifikācijai piegādātājs iesniedz VMD ne vēlāk kā divus mēnešus pēc sēklu ievākšanas un iztīrīšanas beigām. Valsts meža dienests izvērtē  materiāla atbilstību   normatīvajos aktos  minētajām  kvalitātes prasībām un izsniedz sertifikātu pēc valsts nodevas apmaksas.  
Sertifikāts ir derīgs līdz materiāla partijas tirdzniecības beigām vai brīdim, kad profesionālu darbību dēļ mainās kāda no partiju identificējošām pazīmēm.
   Sertifikāts nav nepieciešams materiālam, kas ražots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no sertificēta materiāla un plānots izmantošanai personiskām vajadzībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kas ražo un tirgo meža reproduktīvo materiālu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Valsts meža dienests 30 dienu laikā pēc   iesnieguma saņemšanas piegādātājam izsniedz sertifikātu  par katru sertificēto sēklu vienību vai materiāla partiju vai paziņo par sertifikāta izsniegšanas atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atgādinājums
līdz 1.februārim jāinformē par iepriekšējā gadā apritē bijušo meža reproduktīvo materiālu
Brīdinājums
Par meža reproduktīvā materiāla
Normatīvie akti
Meža likums
(Saeima; likumi; 2000.03.17.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu
(Ministru kabinets; noteikumi; 159; 2013.04.24.)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 82; 2014.02.14.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Rīga, 13.janvāra iela 15, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.28.