Atļauja meža reproduktīvā materiāla ievešanai
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža likumā noteikts, ka meža atjaunošanā tiek izmantots konkrētajai teritorijai piemērots vai iespējami piemērotākais reproduktīvais materiāls. Pirms stādu ievešanas no citām valstīm ir nepieciešams saņemt Valsts meža dienestā atļauju meža reproduktīvā materiāla ievešanai un reģistrēties Valsts meža dienesta meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistrā, ja reproduktīvo materiālu ieved no citām dalībvalstīm, lai tirgotu vai piegādātu citai personai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts meža dienests Meža reproduktīvā materiāla piegādātāja reģistrācija