Atļauja meža reproduktīvā materiāla ievešanai
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža atjaunošanā tiek izmantots konkrētajai teritorijai piemērots vai iespējami piemērotākais reproduktīvais materiāls, nosaka Meža likums
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Personu apliecinošs dokuments
Pase vai personas apliecība (ID karte)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2