Atļauja meža reproduktīvā materiāla ievešanai
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža likumā noteikts, ka meža atjaunošanā tiek izmantots konkrētajai teritorijai piemērots vai iespējami piemērotākais reproduktīvais materiāls. Pirms stādu ievešanas no citām valstīm ir nepieciešams saņemt Valsts meža dienestā atļauju meža reproduktīvā materiāla ievešanai un reģistrēties Valsts meža dienesta meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistrā, ja reproduktīvo materiālu ieved no citām dalībvalstīm, lai tirgotu vai piegādātu citai personai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Persona katru gadu līdz 1.februārim informē dienestu par iepriekšējā gadā apritē bijušo meža reproduktīvo materiālu.
Brīdinājums
Par meža reproduktīvā materiāla ieguves, izmantošanas vai tirdzniecības prasību pārkāpšanu tiek piemērots naudas sods atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 68.pantam.
Normatīvie akti
Meža likums
(Saeima; likumi; 2000.03.17.)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 82; 2014.02.14.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.11.