Mednieka sezonas karte
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Mednieka sezonas karte ir dokuments, kas konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību ieročiem un medību rīkiem gan limitētos, gan nelimitētos dzīvniekus. Bez sezonas kartes medīt ir aizliegts. Sezonas karti var pieprasīt un saņemt arī par citu mednieku (medniekiem). Sezonas karte netiek izsniegta ārvalstu medniekam, kas saņēmis atļauju atļauju medīt Latvijas teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz pasūtot pakalpojumu klātienē vai 30 dienu laikā pasūtot pakalpojumu elektroniski
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Mednieka elektroniskā mednieka sezonas karte ir jāizdrukā un jāuzrāda medību laikā pēc pieprasījuma.
Brīdinājums
• Medniekam ir pienākums mēneša laikā pēc medību sezonas beigām iesniegt informāciju Valsts meža dienestā par nomedītajiem nelimitētajiem medījamiem dzīvniekiem. Pretējā gadījumā jauna mednieka sezonas karte netiek izsniegta.

• Par medīšanu bez mednieka sezonas kartes tiek piemērots sods atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80. pantā noteiktajam.
Normatīvie akti
Medību likums
(Saeima; likumi; 2003.08.06.)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 82; 2014.02.14.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Zivsaimniecība un medniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.15.