Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Medību atļauja ir dokuments, kas ļauj nomedīt   norādītajā vietā   konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku.Limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielāko pieļaujamo apjomu medību platībās katru gadu nosaka Valsts meža dienests, pamatojoties uz medījamo dzīvnieku uzskaites datiem. Medību atļauju izsniedz medību tiesību lietotājam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
medību tiesību lietotājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Personu apliecinošs dokuments
Pase vai personas apliecība (ID karte)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2