Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Medību atļauja ir dokuments, kas ļauj nomedīt   norādītajā vietā   konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku.Limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielāko pieļaujamo apjomu medību platībās katru gadu nosaka Valsts meža dienests, pamatojoties uz medījamo dzīvnieku uzskaites datiem. Medību atļauju izsniedz medību tiesību lietotājam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
medību tiesību lietotājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus    un faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu šādā kārtībā:
Atgādinājums
Mēneša laikā pēc medību sezonas beigām VMD jāiesniedz informācija par medību iecirknī iepriekšējā medību sezonā nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem.
Normatīvie akti
Medību likums
(Saeima; likumi; 2003.08.06.)
Medību noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 421; 2014.08.01.)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 82; 2014.02.14.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Zivsaimniecība un medniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Rīga, 13.janvāra iela 15, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.25.