Atļauja izvest medību trofejas no Latvijas
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Pirms atļaujas izvest medību trofejas no Latvijas izsniegšanas, Valsts meža dienests pārliecinās, vai medību trofeja iegūta likumīgi.  Medību trofejas no Latvijas izved saskaņā ar Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas augu un dzīvnieku sugām, kā arī ievērojot normatīvos aktus savvaļas dzīvnieku tirdzniecības un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aprites jomā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Valsts meža dienests atļauju izsniedz mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VMD ģenerāldirektoram.
Atgādinājums
Atļaujas prasītājam jāvar pierādīt medību trofejas likumīga ieguve. Medību trofejas ir medījamo dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas.
Brīdinājums
Medību trofeju bez izvešanas atļaujas no Latvijas izvest aizliegts. Trofejas konfiskācija uz robežas.
Normatīvie akti
Medību likums
(Saeima; likumi; 2003.08.06.)
Medību noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 421; 2014.08.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Zivsaimniecība un medniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.23.