Izmaiņas Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuri starpinventarizācijas periodā vēlas veikt Meža valsts reģistrā iekļauto meža inventarizācijas datu izmaiņas. Meža inventarizācijas datu izmaiņu izdarīšana Meža valsts reģistrā ir Valsts meža dienesta maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Maksas pakalpojuma iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1