Izmaiņas Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuri starpinventarizācijas periodā vēlas veikt Meža valsts reģistrā iekļauto meža inventarizācijas datu izmaiņas. Meža inventarizācijas datu izmaiņu izdarīšana Meža valsts reģistrā ir Valsts meža dienesta maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Meža īpašnieka pienākums ir veikt pirmreizēju meža inventarizāciju un reizi 20 gados - atkārtotu meža inventarizāciju savā īpašumā un datus iesniegt Valsts meža dienestā.
Normatīvie akti
Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 393; 2016.06.30.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.29.