Mednieku un medību vadītāju eksāmeni, praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra - vītņstobra medību šaujam ieroci
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Mednieku eksāmens jaunajiem medniekiem sastāv no divām daļām - teorijas daļas un praktiskās daļas. Medību vadītāja eksāmens paredz teorētisko medību vadītāju eksāmenu. Praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci paredzēts tiem medniekiem, kuri ir sasnieguši 21 gadu vecumu, nokārtojuši mednieka teorētisko eksāmenu un mednieka eksāmenu šaušanā ar gludstobra šaujamieroci.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena, uzrādot personu apliecinošus dokumentus.

Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, kurā norādīts, kurā Valsts meža dienesta teritoriālajā struktūrvienībā vēlas saņemt apliecību, izziņa par apmācību mednieka kvalifikācijas iegūšanai, viena personas fotogrāfija (3 x 4 centimetri), dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Lai kārtotu izvēlēto eksāmenu, iesniedzējam jāveic valsts nodevas maksājums:
- par mednieku eksāmenu teorijā – 28,46 EUR;
- par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) – 14,23 EUR;
- par medību vadītāja eksāmenu – 14,23 EUR;
- par mednieka apliecības izsniegšanu – 1,42 EUR;
- par medību vadītāja apliecības izsniegšanu – 1,42 EUR.


Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
Saņēmējs: Valsts kase,
Valsts kases reģ.nr.90000050138
Konta numurs: LV77TREL1060160925000
BIC kods: TRELLV22
Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Eksāmena norise
Pakalpojuma pieprasītājs ierodoties uz eksāmenu uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izziņu par apmācību (oriģinālu).

Mednieka eksāmens ietver teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi šaušanā. Medību vadītāja eksāmens ietver teorētisko zināšanu pārbaudi. Ja mednieks vēlas pirmo reizi iegādāties vītņstobra medību ieroci (karabīni), jākārto atsevišķs šaušanas pārbaudījums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma rezultāti
• Klātiene - 15 darbadienas pēc eksāmena nokārtošanas pakalpojuma pieprasītājs izvēlētajā Valsts meža dienesta struktūrvienībā var saņemt mednieka apliecību vai medību vadītāja apliecību.

Pēc nokārtota eksāmena šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci Valsts meža dienests nākamās darbdienas laikā attiecīgo informāciju reģistrē Licenču un sertifikātu reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...