Mednieku un medību vadītāju eksāmeni, praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra - vītņstobra medību šaujam ieroci
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Mednieku eksāmens ietver sevī teorētisko mednieku eksāmenu, mednieku eksāmenu šaušanā. Medību vadītāja eksāmens paredz teorētisko medību vadītāju eksāmenu. Praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra - vītņstobra medību šaujamieroci, šis Valsts meža dienesta pakalpojuma veids paredzēts tiem medniekiem, kuri ir sasnieguši 21 gadu vecumu, nokārtojuši mednieka teorētisko eksāmenu un mednieka eksāmenu šaušanā ar gludstobra šaujamieroci. Valsts meža dienests pirms eksāmeniem pārliecinās par attiecīgās valsts nodevas samaksu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Personu apliecinošs dokuments
Pase vai personas apliecība (ID karte)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2