Īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izvērtējums un eksperta atzinums par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu mežaudzei
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Īpaši aizsargājamo meža iecirkņu izvērtēšanas rezultātā tiek atcelts aizsardzības statuss un pieņemts lēmums par mikrolieguma izveidošanu vai neizveidošanu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus   un faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā
(Ministru kabinets; noteikumi; 936; 2013.01.01.)
Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 393; 2016.06.30.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Rīga, 13.janvāra iela 15, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.14.