Atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Ārvalstu pilsonis saņem atļauju medīt Latvijas teritorijā, ja viņam ir savā mītnes zemē esošās kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina personas tiesības medīt savā valstī un ja viņam ir ielūgums no mednieku kluba vai formējuma, kas ārzemju mednieku uzņems.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ārvalstu pilsonis, kuram ir attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības medīt savā valstī.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Atļauju izsniedz trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas Valsts meža dienestā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus.

Nepieciešamie dokumenti:  
- rakstisks iesniegums no mednieku formējuma vai medību pakalpojumu sniedzēja Latvijā;
- savā mītnes zemē izdotā mednieka apliecības kopija;
- medību ieroča glabāšanas un lietošanas atļaujas kopija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Valsts nodevas maksājums
Lai saņemtu atļauju ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā, jāsamaksā valsts nodevas maksājums: ja atļaujas derīguma termiņš ir viena diena – 14,23 EUR;  ja atļaujas derīguma termiņš nav ilgāks par 10 dienām – 35,57 EUR; ja atļauja derīga visu medību sezonu – 99,60 EUR.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts meža dienests izsniedz atļauju ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā pēc valsts nodevas samaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...