Atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Ārvalstu pilsonis saņem atļauju, ja viņam ir tiesības medīt savā valstī un ja viņu medīt Latvijā ir ielūgusi fiziska vai juridiska persona, kurai pašai šeit ir medību tiesības. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīts ārzemnieka personas vārds, uzvārds un medīšanai Latvijas teritorijā paredzētais laikposms. Iesniegumam pievieno  attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu (kopiju), kas apliecina personas tiesības medīt savā valstī. Atļauju izsniedz pēc valsts nodevas apmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ārvalstu pilsonis, kuram ir attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības medīt savā valstī.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Atļauju izsniedz trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas Valsts meža dienestā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus virsmežniecībā, uzrādot personas apliecinošus dokumentus. Klients var saņemt arī konsultācijas par pakalpojumu.

Nepieciešamie dokumenti:
Rakstisks iesniegums no mednieku formējuma vai medību pakalpojumu sniedzēja Latvijā. Ārvalstu pilsoņa par medībām kompetentās institūcijas izdotas apliecības kopija un medību ieroča glabāšanas un lietošanas atļaujas kopija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...