Atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Ārvalstu pilsonis saņem atļauju, ja viņam ir tiesības medīt savā valstī un ja viņu medīt Latvijā ir ielūgusi fiziska vai juridiska persona, kurai pašai šeit ir medību tiesības. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīts ārzemnieka personas vārds, uzvārds un medīšanai Latvijas teritorijā paredzētais laikposms. Iesniegumam pievieno  attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu (kopiju), kas apliecina personas tiesības medīt savā valstī. Atļauju izsniedz pēc valsts nodevas apmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ārvalstu pilsonis, kuram ir attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības medīt savā valstī.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Atļauju izsniedz trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas Valsts meža dienestā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VMD ģenerāldirektoram
Atgādinājums
Ārvalstu pilsoņiem, kuri medī Latvijas teritorijā ir jāievēro Medību likums un MK noteikumi Nr.421 "Medību noteikumi", pieņemti 22.07.2014.
Brīdinājums
Medību likuma 24. panta 3. daļa - par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu bez mednieka apliecības, medību atļaujas vai medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, 80. panta 2. daļa, naudas sods no 40-700 EUR,   konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekš
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Zivsaimniecība un medniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Rīga, 13.janvāra iela 15, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.22.