Apliecinājums koku ciršanai mežā
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Koku ciršanai mežā ir nepieciešams apliecinājums. Apliecinājums nav nepieciešams Meža likuma 12.panta 1.daļā noteiktajos gadījumos. Apliecinājumu izsniedz meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam vai tā pilnvarotai personai. Apliecinājuma derīguma termiņš sanitārai cirtei - divi kalendārie gadi no izsniegšanas gada, pārējām cirtēm- trīs kalendāra gadi no izsniegšanas gada. Atsevišķos gadījumos, Valsts meža dienests pamatojoties uz normatīvajiem aktiem  nosaka īsāku apliecinājuma derīguma termiņu. Apliecinājumu neizsniedz, ja nav samaksāts naudas sods par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem un nav atlīdzināti mežam nodarītie zaudējumi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Lēmumu par apliecinājuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt apliecinājumu pieņem mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VMD amatpersonu pieņemtos lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt.
Mežziņa lēmumu pārsūdz virsmežzinim, virsmežziņa lēmumu-ģenerāldirektoram, ģenerāldirektora lēmumu-tiesā.
Atgādinājums
Katru gadu uz 1.februāri Valsts meža dienestā jāiesniedz pārskats par veikto koku ciršanu mežā iepriekšējā gadā.
Brīdinājums
Koku ciršana mežā ir aizliegta (izņemot sanitāro cirti), ja zemes vienībā nav veikta meža inventarizācija. Aizliegts cirst kokus, kuri sasnieguši dižkoku izmērus. Apliecinājumu neizsniedz: ja īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Normatīvie akti
Meža likums
(Saeima; likumi; 2000.03.17.)
Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā
(Ministru kabinets; noteikumi; 936; 2013.01.01.)
Noteikumi par koku ciršanu mežā
(Ministru kabinets; noteikumi; 935; 2013.01.01.)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 82; 2014.02.14.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Rīga, 13.janvāra iela 15, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.25.