Informācijas par veikto koku ciršanu mežā reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai tā pilnvarota persona, kas veic koku ciršanu ( gan saskaņā ar apliecinājumu koku ciršanai, gan saskaņā ar veikto paziņojumu par koku ciršanu) savā mežā vai tiesiskajā valdījumā  katru gadu līdz 1.februārim   iesniedz  Valsts meža dienestā  pārskatu par faktiski izcirstajiem koksnes apjomiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai tā pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / pakalpojuma pieprasīšana
jāiesniedz informācija, aizpildot un nosūtot veidlapu- Pārskats par koku ciršanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...