Informācijas par veikto koku ciršanu mežā reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai tā pilnvarota persona, kas veic koku ciršanu ( gan saskaņā ar apliecinājumu koku ciršanai, gan saskaņā ar veikto paziņojumu par koku ciršanu) savā mežā vai tiesiskajā valdījumā  katru gadu līdz 1.februārim   iesniedz  Valsts meža dienestā  pārskatu par faktiski izcirstajiem koksnes apjomiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai tā pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Mežziņa lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt virsmežzinim, virsmežziņa-ģenerāldirektoram, ģenerāldirektora-tiesā.
Atgādinājums
Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1.februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību, tajā skaitā arī par koku ciršanu.
Brīdinājums
Par meža apsaimniekošanu regulējošos normatīvajos aktos paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz simt piecdesmit latiem.
Normatīvie akti
Meža likums
(Saeima; likumi; 2000.03.17.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Rīga, 13.janvāra iela 15, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.28.