Valsts meža dienesta sanitārais atzinums
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu Valsts meža dienestā  meža sanitārā stāvokļa novērtēšanai.  Valsts meža dienests veic pārbaudi dabā un sagatavo sanitāro atzinumu, kurā norāda meža bojājuma cēloni, apjomu un sniedz rekomendācijas par veicamajām darbībām.  Atzinumu izsniedz pēc valsts nodevas apmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji vai to pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapas sadaļā - meža īpašniekiem
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pakalpojuma apmaksu apliecinošs dokuments
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2