Valsts meža dienesta sanitārais atzinums
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu Valsts meža dienestā  meža sanitārā stāvokļa novērtēšanai.  Valsts meža dienests veic pārbaudi dabā un sagatavo sanitāro atzinumu, kurā norāda meža bojājuma cēloni, apjomu un sniedz rekomendācijas par veicamajām darbībām.  Atzinumu izsniedz pēc valsts nodevas apmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji vai to pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Mežziņa lēmumu pārsūdz virsmežzinim, virsmežziņa-ģenerāldirektoram
Atgādinājums
Neievērojot normatīvo aktu prasības meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam var iestāties administratīvā atbildība saskaņā ar Administratīvā pārkāpuma kodeksa normām.
Brīdinājums
Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums nodrošināt sava meža veselības stāvokļa nepasliktināšanos- apkarot  vai apturēt meža kaitēkļu un slimību  izplatību.
Normatīvie akti
Meža likums
(Saeima; likumi; 2000.03.17.)
Noteikumi par koku ciršanu mežā
(Ministru kabinets; noteikumi; 935; 2013.01.01.)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 82; 2014.02.14.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Rīga, 13.janvāra iela 15, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.28.