Atzinums mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu un mērījumus Valsts meža dienestā atzinuma saņemšanai  mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu. Atzinums ir pamats koku ciršanas apliecinājuma izsniegšanai rekonstruktīvajā cirtē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai to pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāaizpilda veidlapa, jāiesniedz iesniegums, kuram pievienoti mērījumi, valsts nodevas apmaksu apliecinošs dokuments. Iesnieguma veidlapa nav noteikta. Var izmantot veidlapu, kas pieejama VMD mājas lapas sadaļā meža īpašniekiem

Iesniegums un mērījumi saskaņā ar 18.12.2012. MK noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" VII nodaļā noteikto kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...