Atzinums mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu un mērījumus Valsts meža dienestā atzinuma saņemšanai  mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu. Atzinums ir pamats koku ciršanas apliecinājuma izsniegšanai rekonstruktīvajā cirtē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai to pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Mežziņa lēmumu pārsūdz virsmežzinim, virsmežziņa- ģenerāldirektoram
Atgādinājums
Atzinums ir pamats koku ciršanas apliecinājuma izsniegšanai rekonstruktīvajā cirtē.
Brīdinājums
Koku ciršana bez apliecinājuma ir administratīvi sodāms pārkāpums.
Normatīvie akti
Meža likums
(Saeima; likumi; 2000.03.17.)
Noteikumi par koku ciršanu mežā
(Ministru kabinets; noteikumi; 935; 2013.01.01.)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 82; 2014.02.14.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Rīga, 13.janvāra iela 15, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.22.