Lēmums par piekrišanu/atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Izvērtēt subjekta iespēju iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, pieņemt lēmumu par piekrišanu vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas iegūst īpašumā lauksaimniecības zemi, vai viņa pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

1.Iesniegums (veidlapa)
2.Pirkuma, dāvinājuma, maiņas līgums (kopija);
3. Akts par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē;
4. Klātienē - personu apliecinošu dokumenti;
5. Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība (kopija) – ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem;
6.Dokuments par valsts valodas zināšanām (kopija) - ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem.

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
• E-Pasts   -   Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
• Klātiene   -   Dokumentus iesniegt Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, vai pagastu pārvaldēs.
• Korespondence   -   Dokumentus nosūta pa pastu Jelgavas novada pašvaldībai Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Jelgavas novada domes klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63022751
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
• Klātiene   -   lēmumu saņem Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, 1.stāvā vai pagastu pārvaldēs
Maksājumi: Skatīt maksājumus