Lēmums par piekrišanu/atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Izvērtēt subjekta iespēju iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, pieņemt lēmumu par piekrišanu vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas iegūst īpašumā lauksaimniecības zemi, vai viņa pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1