Lēmums par piekrišanu/atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Izvērtēt subjekta iespēju iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, pieņemt lēmumu par piekrišanu vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas iegūst īpašumā lauksaimniecības zemi, vai viņa pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
(Augstākā Padome; likumi; 1; 1992.09.01.)
Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zem
(Ministru Kabinets; likumi; 748; 2014.12.30.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.02.08.