Jaunas komercķīlas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina komercķīlas reģistrāciju atbilstoši normatīvajam regulējumam,  kas paredz, ka komercķīlas ņēmējs var izlietot savu tiesību un komercķīla ir spēkā pret trešajām personām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Valsts nodevas apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Valsts nodevas apmaksa
Normatīvie akti:
Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu
Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā
Noteikumi par valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu politisko partiju reģistrā
Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu
Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā
Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā
Noteikumi par valsts nodevu ierakstu izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā
Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu
Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu
Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Ja pieteikums tiek iesniegts klātienē, maksa par Uzņēmumu reģistra sniegto maksas pakalpojumu - viena pieteikuma iesniegšanu, ir 12,00 euro
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Valsts nodeva par komercķīlas nodibināšanas un tās pārjaunojuma reģistrāciju Skaits 42,68 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts nodevas