Licences kartītes saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, Jelgava
Izvēlētā organizācija: Jelgavas pilsētas dome
Īss apraksts:
Licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu licences kartīti, iesniedzējam jāiesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldībā aizpildīta pieteikuma veidlapa (veidlapa 8-12.1), pievienojot nepieciešamos dokumentus:
1. Dokuments, kas apliecina, ka par taksometru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums (130.00 euro kalendāra mēnesī), ja pašvaldībai nav iespējams pārliecināties par avansa maksājumu Valsts kases elektronisko norēķinu sistēmā;
2. Dokuments, kas apliecina pašvaldības nodevas samaksu.
Transportlīdzeklim jāatbilst šādām prasībām:
- transportlīdzeklis reģistrēts pārvadātāja turējumā vai īpašumā;
- transportlīdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts pēc 31.12.2008., tā radīto CO2 izmešu maksimālais daudzums gramos uz vienu kilometru nedrīkst pārsniegt 150g, bet transportlīdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts pirms 31.12.2008., tā motora tilpums nedrīkst pārsniegt 2000 cm3.
Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons
63005522;63005537
63005573
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma saņemšanai iemaksājama pašvaldības nodeva. Nodevas apmērs noteikts Jelgavas pilsētas saistošajos noteikumos Nr.185 „Par Jelgavas pašvaldības nodevām” (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti"):
- par licences kartītes izsniegšanu uz vienu mēnesi – 7.11 euro;
- par licences kartītes dublikāta izsniegšanu – 14.23 euro.
Pašvaldības nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:
AS "SEB banka" - LV96UNLA0008001130601;
AS "Swedbank" - LV93HABA0551000076525;
AS "Citadele banka" - LV37PARX0005697570001;
AS "Luminor Bank" - LV05RIKO0002013095917.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences kartītes izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt. Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par licences kartītes saņemšanu Jelgavas pilsētas pašvaldība sagatavo licences kartīti. Licences kartīti izsniedz katram transportlīdzeklim līdz transportlīdzekļa tehniskās apskates termiņa beigām.
Licences kartīti izsniedz klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki