Licences kartītes saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, Jelgava
Izvēlētā organizācija: Jelgavas pilsētas dome
Īss apraksts:
Licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām
Atvieglojumi:
No nodevas samaksas atbrīvo politiski represētas personas, personas ar I un II invaliditātes grupu, trūcīgas vai maznodrošinātas personas.
Apmaksa:
Latvija.lv, Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Nodevas likme par pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanu
Licences kartītes izsniegšana par vienu mēnesi Izziņa 7,11 EUR
Licences kartītes un atļaujas dublikāta izsniegšana Izziņa 14,23 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevas