Licences kartītes saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, Jelgava
Izvēlētā organizācija: Jelgavas pilsētas dome
Īss apraksts:
Licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Atgādinājums
Licences kartīte tiek izsniegta pēc valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājuma (130.00 euro kalendāra mēnesī) un pašvaldības nodevas samaksas.
Normatīvie akti
Autopārvadājumu likums
(Saeima; likumi; 1995.09.26.)
Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām
(Jelgavas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 185; 2008.02.13.)
Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru
(Ministru kabinets; noteikumi; 405; 2019.09.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Jelgavas pilsētas dome
Kontaktinformācija: Lielā ielā 11, Jelgava, LV-3001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.09.23.