Eiropas Kopienas atļaujas starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Īss apraksts:
Eiropas Kopienas atļauja dod tiesības speciālās atļaujas (licences) saņēmušiem pārvadātājiem veikt starptautiskos kravu komercpārvadājumus ar kravas automašīnām, kuru maksimālā pilnā masa ieskaitot piekabes pārsniedz 3,5 tonnas, vai veikt starptautiskos pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem Eiropas Savienības teritorijā. Eiropas Kopienas atļauja tiek izsniegta uz 10 gadiem, bet nepārsniedzot speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija