Eiropas Kopienas atļaujas starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Īss apraksts:
Eiropas Kopienas atļauja dod tiesības speciālās atļaujas (licences) saņēmušiem pārvadātājiem veikt starptautiskos kravu komercpārvadājumus ar kravas automašīnām, kuru maksimālā pilnā masa ieskaitot piekabes pārsniedz 3,5 tonnas, vai veikt starptautiskos pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem Eiropas Savienības teritorijā. Eiropas Kopienas atļauja tiek izsniegta uz 10 gadiem, bet nepārsniedzot speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pārvadātājs lēmumu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Licenču izsniegšana
Pakalpojuma nozare:
Autotransports
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.29.