Dati no būvkomersantu reģistra
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
E-pakalpojums nodrošina iespēju jebkurai personai no būvkomersantu reģistra atlasīt informāciju pēc šādiem parametriem:
• Būvkomersanta nosaukums;
• Būvkomersanta reģistrācijas numurs;
• UR vai mītnes valsts reģistrācijas numurs;
• Statuss (aktīvs, apturēts, izslēgts);
• Kvalifikācijas klase (1.klase - 5.klase);
• Komersanta veids (SIA, VAS, ārvalstu, u.c.);
• Speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs;
• Meklēt būvspeciālista darbības sfēru/jomu konkrētajā datumā;
• Darbības sfēras/ jomas, kurās būvkomersants veic komercdarbību;
• Būvdarbu veids (jauna būvniecība, pārbūve; atjaunošana, u.c.);
• Būves grupa (1. grupa, 2. grupa, 3.grupa);
• Būves veids (ēkas, autoceļi un ielas, u.c.).
Informācija var noderēt, piedaloties publiskajos iepirkumos, slēdzot līgumus, u.c.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Iedzīvotāji,  uzņēmumi, publiskās pārvaldes iestādes, u.c.
Termiņš:
24/7
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Būvniecības valsts kontroles birojs Būvkomersanta izslēgšana no Būvkomersanta reģistra
Būvniecības valsts kontroles birojs Iesniegums komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā
Būvniecības valsts kontroles birojs Ikgadējās informācijas iesniegšana Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības valsts kontroles birojs Ziņu izmaiņu iesniegšana Būvkomersantu reģistrā