Eksporta semināru organizēšana Latvijā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Informatīvā atbalsta nodrošināšana semināros Latvijas uzņēmēju zināšanu paplašināšanā par būtiskiem jautājumiem un aktualitātēm ārējā tirdzniecībā un uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana ārvalstu tirgos. Informatīvie semināri tiek organizēti par konkrētu ārvalstu tirgu visām nozarēm, konkrētai nozarei par kādu konkrētu tirgu. Tāpat arī organizējam informatīvus, izglītojošus seminārus kādā konkrētā jomā, kas palīdz celt uzņēmēju konkurētspēju ārējos tirgos un eksporta prasmju seminārus uzņēmumiem bez vai ar nelielu eksporta pieredzi. Plašs un daudzpusīgs ir LIAA piedāvāto informatīvo semināru klāsts, kuros tiek aplūkoti visi būtiskākie eksporta elementi, piesaistīti konkrētās jomas ārvalstu lektori – konkrētās jomas eksperti, sniegta aktuālākā informācija par jaunumiem un tendencēm ārvalstu tirgos.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Latvijā reģistrēti mazie un vidējie uzņēmēji, mazo un vidējo uzņēmēju apvienības vai grupas, asociācijas, zinātniskās institūcijas un augstskolas.
Termiņš:
Apstiprināts semināru plāns - - http://eksports.liaa.gov.lv/pakalpojumi/eksporta-seminari/2020
Semināri tiek regulāri papildināti, atbilstoši aktualitātēm eksportā.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Ārējās tirdzniecības semināru organizēšana Latvijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Ārvalstu kompāniju biznesa sadarbības piedāvājumu/pieprasījumu izplatīšana Latvijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Biznesa kontaktu dibināšana Latvijas komersantiem ārvalstīs
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Informācija un konsultācijas Latvijas komercsabiedrībām par jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vidi, tiesībām uzņēmējdarbības jomā, ES programmām, t.sk., par pētniecības un inovāciju programmu Horizon 2020
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Tikšanās programmu sagatavošana ārvalstu kompānijām preču un pakalpojumu realizēšanai Latvijā