Konsultatīvs atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts bīstamo nozaru uzņēmumiem (fiziska, juridiska vai tiesībspējīga personālsabiedrība), kuri nodarbina vismaz vienu nodarbināto un kuri atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem konsultatīvā atbalsta saņemšanai. Lēmumu par konsultatīvā atbalsta piešķiršanu pieņem Valsts darba inspekcijas komisija trīs mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Pakalpojumā ietilpst darba vides risku novērtēšana bīstamo nozaru uzņēmumos, apmācības darba aizsardzības speciālistiem, laboratoriski mērījumi bīstamo nozaru uzņēmumos, u.tml.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu ir tiesīga saņemt jebkura persona, kura atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem - t.i. tā ir darba devējs un atbilst noteiktajiem kritērijiem atbalsta saņemšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Termiņš:
Pieteikums tiek izskatīts trīs mēnešu laikā no iesniegšanas brīža
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija