Konsultatīvs atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts bīstamo nozaru uzņēmumiem (fiziska, juridiska vai tiesībspējīga personālsabiedrība), kuri nodarbina vismaz vienu nodarbināto un kuri atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem konsultatīvā atbalsta saņemšanai. Lēmumu par konsultatīvā atbalsta piešķiršanu pieņem Valsts darba inspekcijas komisija trīs mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Pakalpojumā ietilpst darba vides risku novērtēšana bīstamo nozaru uzņēmumos, apmācības darba aizsardzības speciālistiem, laboratoriski mērījumi bīstamo nozaru uzņēmumos, u.tml.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu ir tiesīga saņemt jebkura persona, kura atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem - t.i. tā ir darba devējs un atbilst noteiktajiem kritērijiem atbalsta saņemšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Termiņš:
Pieteikums tiek izskatīts trīs mēnešu laikā no iesniegšanas brīža
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja uzņēmums nepiekrīt komisijas pieņemtajam lēmumam, uzņēmums to var pārsūdzēt viena mēneša laikā Valsts darba inspekcijas direktoram.
Atgādinājums
Pieteikums atbalsta saņemšanai jānoformē atbilstoši 18.10.2017. VDI noteikumiem Nr.2017-01-02/2 „Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 atbalsta piešķiršanas noteikumi”.
Brīdinājums
Valsts darba inspekcija ir tiesīga neizskatīt pieteikumu, kurš neatbilst 18.10.2017. VDI noteikumiem Nr.2017-01-02/2 „Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 atbalsta piešķiršanas noteikumi”.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Kontaktinformācija: Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.05.29.