Pirmsinkubācijas atbalsts
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Aktivitātes, kuru mērķis ir biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju un iemaņu apguve.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējam jābūt biznesa idejai un jāatbilst nosacījumiem atbalsta saņemšanai un pakalpojumu regulējošajiem Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumiem Nr.279.
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš pēc vienošanās, nepārsniedzot 6 mēnešu termiņu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Viena mēneša laikā Ekonomikas ministrijā, iesniegumu par administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu iesniedzot LIAA (Rīgā, Pērses ielā 2, LV 1442). Ekonomikas ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Kontaktinformācija: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442

Tālrunis: +371 67039400

e-pasts: liaa@liaa.gov.lv

http://www.liaa.gov.lv/lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.09.30.