Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Saskaņā ar 06.04.2010. MK noteikumiem Nr.343 „Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem” un 28.12.2010. MK noteikumiem Nr.1228 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem", VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā izsniedz lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauju, kura dod tiesības lielgabarīta un smagsvara transportlīdzeklim pārvietoties ar kravu vai bez kravas pa noteiktu maršrutu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
1) lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas pieprasījums, kurš noformēts atbilstoši 06.04.2010. MK noteikumiem Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem" (2.pielikums).

Piezīme: Nodevas apmērs noteikts 28.12.2010. MK noteikumos Nr.1228 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA