Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas izsniegšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Piecu darba dienu laikā pēc atļaujas pieprasījuma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pārvadājumu atļaujas apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pārvadājumu atļaujas apmaksa
Normatīvie akti:
Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem
Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem
Apmaksa:
Latvija.lv, Maksājumu karte (latvija.lv), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja
Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja Atļauja -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja