Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Saskaņā ar 06.04.2010. MK noteikumiem Nr.343 „Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem” un 28.12.2010. MK noteikumiem Nr.1228 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem", VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā izsniedz lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauju, kura dod tiesības lielgabarīta un smagsvara transportlīdzeklim pārvietoties ar kravu vai bez kravas pa noteiktu maršrutu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvo aktu var apstrīdēt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā izdošanas dienas, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV -1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas valsts ceļi VAS
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.11.08.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA