Drošības apliecību izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Īss apraksts:
Drošības apliecības izsniegšanas mērķis ir komercsabiedrības darbības atzīšana drošības ziņā, kas garantē drošu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā komercdarbības sfērā dzelzceļa nozarē.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji un personas, kuras pārvadātāja vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja uzdevumā nodrošina attiecīgos tehnoloģiskos procesus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Informatīvs dokuments
Informācija par nepieciešamajiem dokumentiem
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1