Drošības apliecību izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Īss apraksts:
Drošības apliecības izsniegšanas mērķis ir komercsabiedrības darbības atzīšana drošības ziņā, kas garantē drošu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā komercdarbības sfērā dzelzceļa nozarē.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji un personas, kuras pārvadātāja vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja uzdevumā nodrošina attiecīgos tehnoloģiskos procesus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu par privātpersonas apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.12.07.